Έρευνα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • Οριζόντια φυγόκεντρος Διαχωριστής/Διαυγαστής

   Ομάδα Juneng

   Τα μηχανήματα Juneng έχουν 2 τίτλους, τη Co. μηχανημάτων Jiangsu Juneng, το ΕΠΕ & τη Co. μηχανημάτων Juneng (Κίνα), ΕΠΕ. Έχουμε 4 εργοστάσια για τους διαχωριστές δίσκων, η καράφα υποβάλλει σε φυγοκέντρωση, φίλτρα και αντλίες.
  • Οριζόντια φυγόκεντρος Διαχωριστής/Διαυγαστής

  • Δίσκος πετρελαίου διαχωριστικό

  • Κερί φίλτρο καθαρισμού

  Νέα 18Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

  Juneng Machinery (China) Co., Ltd.

  Η ομάδα Juneng είναι κατασκευαστής μεγάλων κλιμάκων των βιομηχανικών προϊόντων στην Κίνα με τη Co. μηχανημάτων Juneng υποκαταστημάτων συγκεκριμένα (Κίνα), το ΕΠΕ της και τη Co. μηχανημάτων Jiangsu Juneng, ΕΠΕ. Η ομάδα δέσμευσε κυρίως με τη στο εσωτερικό έρευνα & την ανάπτυξη καθώς επίσης και την κατασκευή των διάφορων βιομηχανικών φίλτρων, των διαχωριστών και των αντλιών. Η επιχείρηση είναι υπερήφανη για να είναι ο ηγέτης σε τέτοια βιομηχανία με το μερίδιο εγχώριας αγοράς περίπου 80% στη βιομηχανία ελαίων & λιπών, χημική βιομηχανία, βιομηχανία φαρμάκων, βιομηχανία ποτών, βενζίνη-χημική βιομηχα...
  Λαϊκή κατηγορία Όλα